ALUMNI 2018-2019
Prashant Sharma(92.2%)
Ujjwal Babu(91.8%)
Priya Yadav(91.8%)
Sakshi(85.2%)
Aditi Shukla(81.8%)
Jahnvi Shukla(79.8%)
Manu Shukla(79.4%)
Devesh Singh(79.2%)
Ashmit Kesarwani(78.6%)
  Arti Yadav(77.0%)
AYESHA SIDDIQUI(74.0%)
PAWNESH KUMAR(70.6%)
MOHIT PRAJAPATI(70.6%)
RITIKA MISHRA(70.2%)
ABHISHEK SINGH(69.8%)
ABHISHEK GUPTA(69.8%)
ADITYA SINGH(69.8%)
RITESH YADAV(69.4%)
UTSAV PANDEY(68.8%)
SONALI JAISWAL(66.8%)
SHIVRAJ SINGH(66.8%)
RASHMI YADAV(66.2%)
PRANAV MISHRA(66.0%)
SHRADDHA YADAV(65.0%)
NAVNEET PANDEY(64.6%)
ABHISHEK KUMAR(64.2%)
MANISH RAI(63.6%)
ASHISH PATEL(62.2%)
SHIVANGI PAL(61.8%)
SHASHANK TRIPATHI(61.2%)
NITESH YADAV(61.0%)
NIKITA SHUKLA(59.0%)
RAM ANUJ RAI(58.0%)
ANKIT GUPTA(58.0%)
TARU SHUKLA(57.8%)
AMAN SAHU(57.6%)
ABHINAV SINGH(56.8%)
PRANJAL CHAURASIA(56.6%)
RUDRA Pr.SINGH(55%)
ABDUL AZIZ(54.6%)
ANKUR TRIPATHI(54.4%)
ABHINAV PATEL(54.2%)
MD. GULAM GAUSH(53.8%)
VIJAY PRAKASH(53.4%)
HARSH PAL(52.6%)
ANIMESH JAISWAL(40.0%)
ANKITA MISHRA
PRACHI TIWARI
SONI SINGH
VIKAS MANIKCHAND SAROJ
AYUSH TIWARI
KAJAL GUPTA
UJJWAL TRIPATHI
UTTAM KUMAR DWIVEDI
VIKASH SAROJ
AJEET KUMAR YADAV
SAURABH YADAV
SUPRIYA SAHU
ANAND SINGH YADAV
MOHD ASHER
NIKHIL PATWA
RAJAT DWIVEDI
RAJDEEP SINGH
RAJESH SAHU
RAVEENA
SHASHANK KESARWANI
DEEPANSHI TRIPATHI